boekhieronder een lijst van boeken die ik las en die me op de één of andere manier markeerden
te nemen of te laten
als inspiratie of als voedsel voor de ziel
geniet ervan!
 Jezelf en de ander, grenzen in menselijke relaties - Anné Linden

'Hoe kun je jezelf blijven en toch in relatie zijn met anderen? Jezelf en de ander onderzoekt de spanning die er in het leven vaak is tussen individualiteit en samen zijn, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen. Het onderscheidt een zeer belangrijke eigenschap die bepalend is voor je gevoel van eigenwaarde: grenzen kunnen stellen. Oftewel het vermogen om je als afzonderlijk en vrij individu te verbinden met anderen, het grotere geheel.'

Dat is wat ik lees op de cover van dit verrassende boek. Een echte aanrader voor iedereen eigenlijk, want in elk mensenleven gebeurt er wel eens iets onbegrijpelijks tussen mensen die met mekaar verbonden zijn. Dit boek helpt, écht, om de ongrijpbare zaken in en rondom je een beetje beter te begrijpen, er wat vat op te krijgen. Verhelderend. Verrassend helpend. Dit boek. Lezen dus en meenemen in je relaties rondom je, vooral degenen die er echt toe doen, de relaties met je 'belangrijke of waardevolle anderen', zoals Anné Linden ze benoemt.

Je écht verbinden met iemand kan pas wanneer je goed verbonden bent met jezelf...


Wilde liefde - Gill Edwards

Een boek waarin ik haast alle woorden onderlijnde... Herkenning alom dus en veel van te leren. Dit wordt beslist een boek dat ik zal blijven lezen en herlezen, mijn hele leven lang. Een boek dat ik overal mee naartoe zal sleuren en waar ik geregeld uit zal citeren. Een dikke week geleden lag dit boek met vrolijke cover vanop een bruine tafel in Gent naar me te lonken. Ik voelde de aantrekkingskracht. Ik wist dat dit boek alle ontbrekende sleutels in zich zou dragen. Alle sleutels waar ik de voorbije tien jaar naar op zoek ben geweest. Ik las het uit, elke avond een brok, vaak tot diep in de nacht. En effectief. Mijn vermoeden werd bevestigd. Dus, ben je op zoek naar antwoorden in het domein van de liefde? Wil je graag eens iets 'innovatiefs' lezen over liefde en relaties? Dan weet je wat er je te doen staat. This is the one. Absolutely. Wereldklasse!

Boordevol te markeren passages, een sleutel op een veelbelovend slot!


Afscheid nemen, loslaten wat dierbaar is - Riekje Boswijk-Hummel

'Afscheid nemen heeft alles te maken met ontmoeten. Dat lijkt vreemd en dat realiseer je je vaak ook niet: je denk dat afscheid nemen te maken heeft met langzamerhand uit elkaar gaan, met weglopen en steeds meer afstand voelen, maar het omgekeerde is waar. Natuurlijk, nadat je elkaar eenmaal hebt losgelaten, zul je langzamerhand meer en meer afstand voelen, zal het beeld van de ander stukje bij beetje vervagen, maar voordat je elkaar hebt losgelaten geldt het omgekeerde, voordat je de ander loslaat, wil je hem nog één keer -voor de laatste keer- écht ontmoeten en je wilt jezelf nog één keer helemaal laten zien.'

'Ik denk dat je zelfs wel kunt stellen dat je iemand pas kunt loslaten wanneer je hem eerst wérkelijk hebt aangeraakt en wanneer je je werkelijk door de ander aangeraakt hebt gevoeld. Zolang je die aanraking niet hebt gevoeld, zul je een onaf gevoel houden, wil je nog iets, als kun je misschien niet waarom. Het is goed om dit voor ogen te houden: loslaten is pas mogelijk wanneer alles is gezegd, wanneer er niets meer is blijven liggen en wanneer je elkaar van hart tot hart hebt gesproken. Wanneer je elkaar op een diep, wezenlijk niveau werkelijk hebt gezien en geraakt.'
 
En plots vallen er een aantal dingen op zijn plaats. Dankzij dit mooie boek over verwerkingsprocessen. Boeiend, van pagina één tot aan het slot. Verrassend in zijn eenvoud. Herkenbaar. Want loslaten is iets wat we allemaal moeten doen, een heel leven lang. In kleine en grote dingen. In banaliteiten en extremiteiten. 

Elke dag een beetje losser, elke dag een beetje zotter. En vooral, vrijer.


Alles heeft een reden - Mira Kirshenbaum

'Ontdek de ware betekenis van belangrijke gebeurtenissen in je leven'. Zo luidt de ondertitel bij dit boek. Kreeg je te maken met een pijnlijke verlieservaring, verloor je onlangs je job, werd je verlaten door de liefde van je leven of kreeg je net te horen dat je ongeneeslijk ziek bent? Of minder onschuldig. Vraag je je af wat de diepere betekenis is van die verstuikte voet toen je net moest verhuizen, je rijexamen waarvoor je niet slaagde, je auto die in panne viel of die gecancelde afspraak met je vriendin? Lees dan dit bijzonder bruikbare boek.

Op de achterflap van het boek staat het volgende te lezen:
'In ieders leven vinden gebeurtenissen plaats die onverklaarbaar, onrechtvaardig of wreed lijken. Ze slaan ons uit het lood, ze maken ons onzeker of angstig, maar volgens psychotherapeute Mira Kirshenbaum gebeurt alles met een reden.
Zij gaat ervan uit dat, ongeacht wat je overkomt, er niet alleen iets waardevols uit die gebeurtenis zal voortkomen, maar het simpelweg ook noodzakelijk is dat dit juist jou overkomt: je leert ervan en je groeit erdoor. In tien hoofdstukken behandelt zij tien verschillende levenslessen, uiteenlopend van leren jezelf accepteren, je thuis voelen in deze wereld, het loslaten van angsten en het vinden van de ware liefde, tot aan het ontdekken van je verborgen talenten. Alles heeft een reden geeft de lezer kracht om de levensles die schuilgaat achter de pijn, teleurstelling of het verlies, te zien en te begrijpen.'

Ook in mijn leven zijn er dingen waarvan ik me afvraag wat de ware betekenis ervan is. Mooie dingen en minder mooie dingen. Je weet wel. De waarom-vragen waarop je nooit een bevredigend antwoord krijgt. En die dus in je hoofd blijven hangen. Soms maanden- en zelfs jarenlang. Onophoudelijk. Persistent. Dominant. Je zoekt naar antwoorden als een bezetene. Obsessief. Je hoofd staat niet stil. Je zoekt en zoekt. En dan opeens zie je het. Kan je de boodschap in de fles toch ontcijferen. Dit boek helpt je in het ontcijferen van jouw levensvragen. Het zoeken naar betekenis is noodzakelijk voor onze ziel, stelt Mira Kirshenbaum. Loop er dus niet van weg. Graaf en groei!

Op zoek naar betekenis? Stort je dan in dit boek, graaf diep in jezelf en verlicht je leven...


Overgave en strijd - Ken Wilber

Een ongelooflijk mooi boek over de groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber. Een ware aanrader als je houdt van oprechte biografieën. Het ontmoeten en afscheid nemen van Treya en Ken is zo mooi, treffend en puur. Meerdere malen sprongen er tranen in mijn ogen. Even een citaat. Op het moment dat Treya de overgang maakt...
Haar gezicht ontspande en ze keek me heel helder en direkt aan.
'Zul je me vinden?'
'Dat beloof ik.'
'Dan is het tijd om te gaan.'
(...)
Ik boog me over haar heen om tegen haar te zeggen dat ze de enige verlichte mens was die ik ooit had gekend. Dat verlichting door haar betekenis had gekregen. Dat een universum dat Treya had voortgebracht een heilig universum was. Dat God bestond vanwege haar. Al die dingen gingen door me heen. Al die dingen wilde ik zeggen. Ik wist dat ze zich mijn gevoelens gewaar was, maar mijn keel was helemaal dichtgesnoerd; ik kon niets zeggen; ik huilde niet, ik kon gewoon niets zeggen. Ik bracht alleen krakend uit: 'Ik zal je vinden, liefste, ik zal...'
Treya sloot haar ogen, en welke reden ze daar ook voor had, ze deed ze nooit meer open.

506 pagina's filosofie van de hand van Ken Wilber, biochemicus, psycholoog, filosoof en beroemd auteur van vele boeken over transpersoonlijke psychologie. In één woord. De moeite! Ren snel naar de bib!

Je bent niet meer dezelfde na het lezen van dit boek.


De cirkel van het leven - Elisabath Kübler-Ross

Lees dit boek. Nu je nog leeft. Opdat je werkelijk zou leven. De biografie van een dappere dame. En ook al is het niet allemaal even toegankelijk, zeker niet voor wetenschappers opgeleid aan klassieke universiteiten, het beklijft.
Een citaat: 'Alle mensen komen uit dezelfde bron en keren terug naar dezelfde bron. We moeten allemaal leren onvoorwaardelijk lief te hebben en bemind te worden. Alle problemen die je in het leven overkomen, alle beproevingen en nachtmerries, alle dingen die je ziet als straffen van God, zijn in werkelijkheid als geschenken. Ze zijn een mogelijkheid om te groeien, wat het enige doel van het leven is.' 

En ineens wordt alles een geschenk. Zelfs het meest onbewoonbare.


De kracht van het nu - Eckhart Tolle

De achterflap zegt het volgende: 'Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu.' Aartsmoeilijk. Maar zo heilzaam. Vooral in periodes van verdriet, pijn en verlies. Dit boek kwam al een aantal keren op mijn pad. En nog steeds wordt het me aangeraden. Nog steeds blijft het me uitdagen. Om àlle ervaringen die mijn pad kleuren te accepteren en omarmen. Een citaat uit hoofdstuk tien, De betekenis van overgave : 'Overgave is de eenvoudige maar tegelijk diepe wijsheid van meegeven met in plaats van je te verzetten tegen de stroom van het leven. De enige plek waar je de stroom van het leven kunt ervaren , is het Nu, dus overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert. Het houdt in dat je innerlijk verzet tegen wat is laat varen'. Hij legt het mooi uit, Tolle...

Times of despair? Take this challenge. Read this book. And work it through.


Het veld - Lynne McTaggart

Lynne Mc Taggart is wetenschapsjournaliste en bevraagt wetenschappers die zich wagen op het scherp van de snede. Het moerassig gebied van de 'nieuwe' wetenschap. Universitaire kritikasters noemen dat honend de pseudo-wetenschap. Niet zo proper. Maar ja. Ze zijn ook maar het product van hun opleiding. De vraag die overeind blijft, is wie of wat er nu eigenlijk 'pseudo' is. De wetenschap? Of de feiten? Of de wetenschapper die bepaalde feiten ontkent? Als ik mijn intuïtie volg lijkt het me méér dan de moeite waard om je als wetenschapper open te stellen voor de rariteiten van het leven. En hierbij treed ik Frederik van Eeden bij die al in 1890 schreef: 'Ik voor mij ben stelliger dan ooit van mening, dat het van tevoren verwerpen en niet willen onderzoeken van onbekende en vreemd schijnende dingen de grootste vijand van wetenschappelijke vooruitgang is'. In elk geval daag ik graag elke échte wetenschapper uit om dit boek te lezen, alle referenties uit te pluizen en dan nog te durven beweren dat de alternatieve geneeskunde 'kwatsch' is. Als jij ziek bent, wat helpt dan het beste denk je? Een blije positieve gedachte of een krachtig chemisch medicijn? Of een 'gezonde' combinatie van de twee? Voor antwoorden en bewijzen. Lees McTaggart.

Ik kan het niet genoeg herhalen. Bewoners van laboland: léés dit boek! Maar open eerst je geest.


Uw brein als medicijn - David Servan-Schreiber

'Toen ben ik voor het eerst vraagtekens gaan zetten bij de minachting voor de traditionele geneeswijzen die me in de loop van mijn studie was bijgebracht. Was die wel op feiten gebaseerd -zoals ik altijd had aangenomen- of gewoon op onwetendheid? De prestaties van de westerse geneeskunde bij acute ziekten als longontsteking, blindedarmontsteking of botbreuken zijn ongeëvenaard. Maar ze zijn allesbehalve indrukwekkend als het gaat om chronische ziektes, waaronder angst en depressie.' Of Parkinson. Dat zie ik bij mijn papa. Wat takelt hem nu het meeste af. De ziekte? Of zijn dagelijkse portie chemische vergiftiging? David Servan-Schreiber roept op tot een andere vorm van geneeskunde. Een geneeskunde die opnieuw beroep doet op de kracht van het lichaam. De kracht van de geest. Het mag naïef klinken. Dan ben ik maar naïef. Maar dan heb ik tenminste recht op een naïeve slogan: 'Word je eigen arts. Zorg voor je lichaam. Je hebt er maar één. Neem je verantwoordelijkheid'.

Word wakker!


De Zahir - Paulo Coehlo

Coehlo is één van mijn absolute favorieten. Zijn woorden dringen door. Tot diep in mijn ziel. Geniale inzichten en spirituele levenswijsheden weet hij te vervlechten tot verhalen die je leest en blijft herlezen. Voeding voor de ziel. Geestelijke verrijking. Louterende zalving.
Een 'zahir'. Wat is dat nu eigenlijk? Coehlo's woorden op het internet beschrijven het als volgt: 'Volgens de schrijver Jorge Luis Borges stamt de idee van de zahir uit de islamitische traditie. Men vermoed dat het begrip ontstaan is rond de achttiende eeuw. Zahir wil in het Arabisch zeggen: zichtbaar, aanwezig, onmogelijk om onopgemerkt te blijven. Iets wat of iemand die, wanneer we er eenmaal mee in contact gekomen zijn, langzaam beslag legt op onze gedachten, zodat we ons uiteindelijk op niets anders meer kunnen concentreren. Zoiets kan men zien als heiligheid, of waanzin'. En even verder: 'De zahir kan een persoon zijn, een baan, een doel, maar -in plaats van ons vreugde te schenken op de weg ernaartoe- verleid de zahir ons tot een ziekelijke obsessie. Helaas maakt iedereen dit soort van ervaring mee'. Jij ook? Wat is jouw obsessie? Chocolade? Of iets minder onschuldigs?

Een koude winteravond en alleen thuis? Verwen jezelf. Haal Coehlo boven. En ontwar het weefsel van je obsessies...


De dag dat mijn Ziel haar naam Zelf koos - Els De Schepper

Els De Schepper bekijkt het leven als een groots toneelstuk in scène gezet door jezelf. Alles heeft een reden. Niets gebeurt zomaar. De wezenlijke ontmoetingen in je leven liggen vast. De donkere tijden ook. Je kan er niet aan ontsnappen. Vanuit het donker groeien we naar het licht. Ontdekken we wie we in wezen zijn. Als we tenminste in de spiegel durven kijken. En zien wat er te zien valt. Ook al is dat niet mooi. Mooi wordt het later wel. Als het zijn plek gevonden heeft. In wie je bent en wat je doet.
In haar zoektocht naar een innerlijk leven wandelt Els De Schepper van de éne kwakzalver naar de andere. En wat blijkt? Die zogenaamde kwakzalvers blijken meer zalvend te zijn dan ooit vermoed. Maar je moet wel ze wel in de ogen durven kijken. En hen je ziel toevertrouwen. En wat er dan gebeurt, is te groot voor woorden. Wacht maar af. Misschien schrijf ik er ooit wel eens een boek over.

Benieuwd naar het helend effect van introspectie? Lach en huil met Els De Schepper. En waag je ook eens aan een experiment!


Het Waarom-ben-je-hier Café?

Een begeesterend boek van John Strelecky. Op audio-cd gezet door Ankh Hermes. Een uitgeverij om 'u' tegen te zeggen en zichtbaar aanwezig in bijzondere boekhandels. Ik hoorde het verhaal voor het eerst toen ik onderweg was naar Zwitserland. Donkere snelwegen, drie slapende kinderen in de auto en rijden maar. Wakker bleef ik dankzij deze luister-cd. Drie prangende vragen: 'Waarom ben je hier?', 'Ben je voldaan?' en 'Ben je bang voor de dood?'. Het gaat van hand tot hand. Dat luisterboek. Van oor tot oor. En schudt mensen wakker. Hoe wakkerder. Hoe levendiger. Hoe zinvoller. Hoe zielvoller. En dàt is nu nét de bedoeling.

Zin in een wakker leven? Luister dan naar dit verhaal.
 

template by JStemplates.com