citaatcitaten, ik hou ervan

helemaal buiten hun context gerukt en toch blijvend veelzeggend
hieronder vind je een lijst van mijn favorieten
overgetikt uit de boeken die ik lees
woorden die me toegeworpen worden via alle mogelijke mensen en media
heel vaak gebruik ik ze ook in mijn eigen grafische werk
druk ik ze af in beeld of spiegelbeeld

de lijst wordt steeds langer en langer
grasduinen en plukken is de boodschap!
 citaten onderweg...


'Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is not such thing as separation.'
Rumi


'It's not the main road, but all the sidetracks that give meaning to Life. Aim on getting lost to find your own way.'
Anoniem'I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways.'
Rumi


'He who works with his hands is a laborer.
He who works with his hands and his head is a craftsman.
He who works with his hands and his head and his heart is an artist.'
Franciscus van Assisië


‘We zijn niet het individu, hoe hard we dat ook zouden wensen. We zijn ook niet het collectief. We zijn de verbondenheid. We zijn wie we liefhebben.’
Guillaume Van der Stighelen


'If you love a flower, don't pick it up.
Because if you pick it up it dies
and it ceases to be what you love.
So if you love a flower, let it be.
Love is not about possession.
It's about appreciation.'
Osho


'Afwezigheid, afscheid, gevaar, het zijn thema's in mijn boeken. En ook: het thema van de ander, van de vreemde. Je kunt de ander niet kennen, maar wel liefhebben. Waarom moet je iemand in je zak kunnnen steken? Dan nog bij uitstek iemand van wie je houdt? Het lijkt me heel naïef om te denken dat je de ander kunt doorgronden. De dingen zijn als rampen: te groot voor ons, mensen. En dus is er ook geen schuld.'
Hugo Camps in een interview met Margriet De Moor


'De ouderdom als laatste fase van het leven is een cultuurvorm die voortdurend aan veranderingen onderhevig is en steeds opnieuw moet worden geleerd. En als het eenmaal zo is dat een vader zijn kinderen niets meer kan bijbrengen, dan tenminste nog wat het betekent oud en ziek te zijn. Ook dat kan vader- en kind-zijn betekenen, onder goede omstandigheden. Want wraak op de dood nemen kun je alleen als je leeft.'
Arno Geiger


'Hoezeer de mensen ook aan het leven hangen: als ze vinden dat een leven niet voldoende kwaliteit meer heeft, kan het sterven plotseling niet snel genoeg gaan. Dan wordt het onderwerp stervensbegeleiding ter tafel gebracht door familieleden die beter zouden kunnen nadenken over hun eigen onvermogen met de veranderde situatie om te gaan? De vraag is: wil je de zieke van zijn ziekte bevrijden of jezelf van je hulpeloosheid?'
Arno Geiger


'De mensen die ik het liefste zie, begrijp ik vaak niet.
Daarom zie ik hen zo graag.'
Stijn Van de Voorde


'Life is full of decisions and sometimes you get lost.'
Maurilio Sampaolesi


'De bereidheid om kwetsbaar te zijn is de poort naar je diepste kracht,
en juist het bouwen van pantsers en het verhullen van je onzekerheid
brengen je onmacht zo duidelijk aan het licht.'
Erik van Zuydam


'Alleen-zijn is noodzakelijk voor je emotionele gezondheid, of je nu alleen of met iemand samen woont'. 
Paul Ferrini


'Loneliness is when you are missing the other, aloneness is when you are finding yourself'.
Osho


'Door trouw te zijn aan onszelf, worden we een wegbereider, een lichtbaken, een pionier die naar een nieuwe weg van zijn in de wereld wijst.'
Gill Edwards


'De ware ontwikkelingsreis is geen
speurtocht naar nieuwe landschappen,
maar waarnemen met nieuwe ogen.'
Marcel Proust


'Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker.'
Kees van Kooten


'Vrede komt als je de weerstand tegen imperfectie opgeeft.'
Adriaan Bos


'Ga niet waar de weg je leidt,
maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter.'
Ralph Waldo Emerson


'Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know.'
Pema Chodron


'The greatest kindness is often shown in letting things go. None of us is perfect, but we can all be perfect friends and perfect parters by allowing those that we love to be imperfect.'
Neale Donald Walsch


'The only reason to live is to love. The rest is silence.'
Paulo Coehlo


'Omstandigheden maken een mens niet,
ze onthullen hem.'
Jan Bommerez - Cees van Zijtveld


'We naderen het bestaan van een ander nooit meer dan door een venster.'
Coen Simon


'De kunst van de mens bestaat er juist in
om van die misser het hele leven te maken.'
Coen Simon


'Dat het verlangen nooit helemaal te vervullen is, is niet erg.
Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan ons leven.'
Coen Simon


'Wilde liefde gaat erom dat je een gezonde balans vindt tussen intimiteit en samenzijn enerzijds, en vrijheid en individualiteit anderzijds. Dit betekent niet dat je of samensmelt of afstand neemt, maar dat we ons authentieke Zelf worden binnen zich steeds ontwikkelende liefdevolle relaties.'
Gill Edwards


'Als we die van iemand gaan houden (...) zien we hun 'niet-herinnerde vleugels' en het verbindt ons ook (...) met onze eigen vleugels, ons eigen verborgen potentieel.'
Gill Edwards


'Wilde liefde is radicale acceptatie. Het gaat miljoenen kilometers verder dan tolerantie of passieve berusting of que sera sera. Het is een hart-uitbreidende liefde voor alles wat er is. Het betekent schoonheid, de 'perfecte imperfectie' in alles en iedereen zien.'
Gill Edwards


'To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.'
Joseph Chilton Pearce


'We kunnen alleen maar van het leven genieten als we niet bang zijn voor verlies.'
Anthony De Mello


'Je kunt het idee dat jouw liefde geheel afhankelijk is van iemand buiten jezelf vergelijken met het idee dat je vreugde ontleent aan het zandkasteel dat je op het strand gebouwd hebt.'
Brandon Bays


'Het oplossen van problemen is niet de meest effectieve manier om de ziel een plaats te geven in ons leven. De ziel verschijnt in de opening die ontstaat wanneer we eindelijk ophouden ons in te spannen, wanneer de zeepbel van de logica eindelijk gebarsten is of de frustratie zo hoog is opgelopen dat elke poging tot beheersing gedoemd is te mislukken. De ziel verschijnt wanneer we omschakelen naar een ander niveau van gewaarwording. Het oplossen van een probleem is een heldendaad die de ziel op afstand houdt, terwijl juist de nederlaag van onze heldhaftigheid de ziel de kans geeft binnen te komen.'
Thomas Moore


'Ware liefde staan op één lijn met de Bron, dus kan het nooit onze energie verdelen. Het kan ons nooit oproepen tot opoffering. Liefde laat ons altijd vrij.'
Gill Edwards


'Wanneer we menen in het heden door iemand van ons stuk te worden gebracht, dan is het vaak alleen een projectie van een niet geheeld conflict uit ons verleden.'
G. Jampolsky


'Jouw liefde voor haar is van jou, die kan niemand jou afnemen. Ook al wijst ze die liefde af, ze kan er niets aan veranderen. Ze profiteert er alleen niet van, dat is alles. Wat jij geeft, (...), dat is voor altijd van jou; wat je bewaart, gaat voorgoed verloren!'
Eric-Emmanuel Schmitt, uit het boek 'Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran'


'Rustig zitten, niets doen.
De lente komt, gras groeit vanzelf.'
Toyo Eicho


'Alleen onze vrienden kunnen ons met liefde voorhouden wat we hebben gezegd en gedaan. We hebben allemaal ware vrienden nodig.'
Anne Wilson Schaef


'Loslaten is pas mogelijk wanneer alles is gezegd, wanneer er niets meer is blijven liggen en wanneer je elkaar van hart tot hart hebt gesproken. Wanneer je elkaar op een diep, wezenlijk niveau werkelijk hebt gezien en geraakt.'
Riekje Boswijk-Hummel


'Als ik niet in de war of bang ben,
kan ik reageren op behoeften die
groter zijn dan die van mij.'
Sylvia Boorstein


'Je hoeft helemaal niets los te laten.
Wanneer je bereid bent de dingen die je
los zou willen laten totaal te ervaren,
dan zullen ze jou loslaten.'
Nin Sheng


'Silhouetten van vissen
bewegen onder het ijs.
Boze aalscholvers erboven.'
Tangan


‘Until we have seen someone’s darkness, we don’t really know who they are. Until we have forgiven someone’s darkness, we don’t really know what love is.’
Marianne Williamson


'Truly great friends are hard to find,
difficult to leave and impossible to forget.'
G. Randolf


'De grot die je vreest te betreden, bevat de schat die je zoekt.'
Joseph Campbell


'Let go of the past and go for the future. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you imagined.'
Henry David Thoreau


'This will all make sense in good time.'
Quote from the song Delay van Intergalactic Lovers


'Je kunt de liefde niet bezitten. Je kunt er alleen in baden, erin rusten en je door liefde laten benadigen en zegenen. En in die liefde kunnen mensen komen en gaan.'
Brandon Bayes


'The purpose of life is to discover your gift.
The meaning of life is to give your gift away.'
David Viscott


'If you live your life fully, you will die only once. But if you are scared of every step, fear will kill you day after day.'
Paolo Coehlo


'Alles is een antwoord, wist ik de vraag maar.'
Paul-Eerik Rummo


'We don't see things as they are,
we see them as we are.'
Anais Nin


'Ik kies ervoor sterk te zijn door zacht en soepel te wezen in plaats van onbuigzaam, star en hard.'
Wayne Dyer


'Liefde is een manier van zijn -onze mooiste en meest onbelemmerde manier van zijn.
Het is onze waarachtigste en diepste roeping.'
Lama Surya Das


'In plaats van te klagen dat de rozen doornen hebben zou je blij moeten zijn dat de doornstruik rozen draagt.'
Oude volkswijsheid


'Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugd.'
Dietrich Bonhoeffer


'J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton
Où des fleurs volaient caressant l'horizon
J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciels
J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles'
Songtekst van Pep's, Liberta


'Het is niet zo dat we niet durven omdat de dingen moeilijk zijn,
de dingen zijn moeilijk omdat we niet durven.'
Seneca


'Er is altijd een seizoen voor alles.
Laat gaan; laat de dingen om je heen veranderen zonder te trachten je eraan vast te houden.'
Eileen Caddy


'People have to believe what they believe until they don't.'
Katie Byron - Please visit her website...


'Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zul je blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen.'
Colin Turner


'Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.'
Rumi


'When we are unable to receive, we deny someone else the pleasure of giving.'
Paulo Coehlo


'Knowledge is learning something new every day.
Wisdom is letting go of something every day.'
Anoniem


'Life is a balance of holding on and letting go.'
Also from 'Simply Positive'...


'Being different is one of the most beautiful things on earth.
Embrace your 'you'ness.
From 'Simply Positive', a nice page on facebook


'Als wetenschap een poging is om de natuur te begrijpen, dan is kunst in mijn ogen een poging om de natuur te interpreteren.'
Staf Van Tendeloo


'People may forget what we said, people may forget what we did, but never forget how we made them feel.'
Paulo Coehlo


'De beste momenten van je leven zijn die waarop je echt, authentiek bent - als je dus helemaal jezelf bent.'
Don Miguel Ruiz


'Gedachten zijn niet hardnekkig. Wat hardnekkig is, is onze gewoonte om ze te geloven.'
Erik van Zuydam


'Live with no regrets and love with no apologies.'
Paulo Coehlo


'Pas in confrontatie met andere beelden en gevoelens
leert men iets over de eigen binnenkant.'
Maurice Merleau-Ponty


'Ta rencontre avec les autres a pour objectif ta propre harmonie.'
Dugpa Rinpoche


'Love will find a way...'
Citaat uit het liedje 'Fly with me', Lena's song uit de onvoorstelbaar prachtige film 'As it is in Heaven'


‎'May love fill your heart, compassion guide your mind, faith rule your soul.'
Paulo Coehlo


'Werkelijk aanvaarden betekent voor iemand de ruimte zijn.'
Scott Kiloby


‘De leeuwerik kweelt zo hoog zijn lied omdat hij vrij mag vliegen.
De zwaluw keert steeds weer naar dezelfde plek terug omdat hij in vrijheid mag vertrekken.’
Marcel en Marijke Messing


‎'Het leven zorgt ervoor dat je voortdurend omringd wordt door mensen en situaties die je groei bevorderen.'
Michael Singer


'loslaten
is het meertouw
laten glijden
door je handen tot
de huid brandt en
de ziel
gelenigd is'
Anne-Marie Demoen


'The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.'
Albert Einstein


'Men love to wonder, and that is the seed of science.'
Ralph Waldo Emerson


'Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science.'
Edwin Powell Hubble


'Nature composes some of her loveliest poems for the microscope and the telescope.'
Theodore Roszak


‎'Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.'
Albert Einstein


'Er bestaat voor de mens geen eind aan de mogelijkheid zich open te stellen.'
Charlotte Joko Beck


'De zachte krachten zullen zeker winnen.'
H.R. Holst


'Think of love as a state of grace, not the means to anything but the alpha and omega.'
Gabriel Garcia Marquez, from the movie Love in the Time of Cholera
 

'Grote levensveranderende gebeurtenissen overkomen ons niet om oud nieuws te brengen. Ze leren ons iets wat we niet wisten, geven ons iets wat we nooit eerder gekregen hebben of creëren een mogelijkheid die we nooit eerder hebben gezien.'
Mira Kirshenbaum


'Aanvaarding betekent niet dat je het altijd eens bent met wat iemand zegt of doet. 
Werkelijk aanvaarden betekent voor iemand de ruimte zijn.
Alleen aanwezigheid aanvaardt.
Het ego kan slechts instemmen of afkeuren.
Aanwezigheid is de ruimte van de liefde.'
Scott Kiloby


'To a friend you can hand the whole content of your heart.'
Citaat gevonden op een theezakje van YOGI TEA


'Als je de weg kwijt raakt, wees dan stil tot je hem vindt. Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan.'
Pamela K. Metz


'He knew I loved him enough to bare with the not knowing.'
Citaat uit de film 'Into the wildeen pracht van een film over het zoeken naar jezelf en vergeving...


'A dishonest yes is a no to yourself.'
Katie Byron


'Er is moed voor nodig en een sterk verlangen naar waarachtigheid om over je innerlijke rasterwerk heen te stappen en je op onbekend terrein te wagen.'
Citaat uit de dagkalender van 'Happinez' - 03/06/11


'Onze grens is het fundament waarop de muren van onze zelfgebouwde kooi berusten.
De grens overschrijden betekent het onbekende tegemoet treden.
Dat wil zeggen, de plek naderen waar werkelijke groei zich voltrekt.'
Stephen Levine


'If your eyes are the gateway to your soul
what's broken will be whole again
and whole is hard to shatter.'
K' Choice, Lyrics van hun song 'Come live the live', hier te beluisteren...


'De Boeddhaweg beoefenen is oefenen jezelf te zijn, ofwel alleen maar je leven te leven.'
Maezumi Roshi


'Loslaten is geen activiteit, maar het stoppen van een activiteit. De activiteit van vasthouden.'
Vivian Elfrink


'Laten we de dag leven en iedere morgen beginnen met de intentie anderen geen verwijten te maken of ergens van te beschuldigen.'
G. Jampolsky


'Just let your love stream like a mountain stream.'
Osho


'De waarheid kan alleen gehoord worden wanneer ze op het juiste moment wordt uitgesproken.'
Christina Feldman


'Alles op aarde heeft een doel, elke ziekte een kruid om haar te genezen, en elk persoon heeft een missie. Dit is de indiaanse theorie van het bestaan.'
Mourning Dove, Salishindiaan


'Menselijke liefde kent een geheim dat meestal over het hoofd wordt gezien:
liefde ontvangen is veel angstaanjagender en bedreigender dan liefde geven.'
John Welwood


'Gooi de ramen open
Laat de wereld binnen
De winter geeft zich over
De lente kan beginnen'
Stef Bos, Lyrics van zijn song 'Van voor af aan', hier te beluisteren...


'With my mother's death all settled happiness, all that was tranquil and reliable, disappeared from my life. There was to be much fun, many pleasures, many stabs of Joy; but no more of the old security. It was sea and islands now; the great continent had sunk like Atlantis.'
C.S. Lewis


'Liefde geven is altijd de juiste keuze.'
Sanaya Roman


'Zolang je streeft naar harmonie, stelt Sri Aurobindo, is alles in orde. Harmonie is het recept voor het leven en het medicijn voor kuren en kwalen. Zoek daarom bij een probleem een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en iedereen recht doet. Anders ligt in de oplossing de kiem voor het volgende probleem. Dat is dan weer een kans om te oefenen in harmonie.'
Citaat uit de dagkalender van 'Happinez' - 05/03/11 


'Alle problemen van het bestaan zijn wezenlijk problemen van harmonie.'
Sri Aurobindo


'Voor een echte wetenschapper ligt volgens mij de uitdaging in het verklaren van het onverklaarbare omdat de afwezigheid van bewijs nog geen bewijs van afwezigheid is.'
Dr. Marij Schlüsler-van Hees, onderzoeksbureau Soffos


'Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.'
Rumi


'If I could only find out why you fear the things you fear, I'd make it dissapear.'
Sarah Bettens, lyrics from the song 'One second'


'Echte eerlijkheid betekent bereid te zijn dingen te zien zoals ze zijn, zonder enig motief of voornemen ze te veranderen.'
Citaat uit de dagkalender van 'Happinez' - 23/02/11


'Denken dat mensen anders moeten zijn dan ze zijn is als zeggen dat die boom daar lucht moet zijn.'
Byron Katie


'Wie echt om een ander geeft, wil niets liever dan in harmonie zijn met die ander. Die harmonie komt -net als in de muziek- als we proberen ons af te stemmen op de ander. Soefisme wordt daarom wel eens omschreven als het vermogen om je af te stemmen en van daaruit schijnbare tegenstellingen te overbruggen. Het resultaat, schoonheid, komt vervolgens bijna vanzelf.'
Citaat uit de dagkalender van 'Happinez' - 05/02/11


'En begrijpen is liefhebben.
Zoals liefhebben begrijpen is.'
Jan Lauwereyns


'Het ware hart stelt voortdurend vragen'
Denkt de een: houdt zij van mij?
Denkt de ander: houdt zij van mij?
Het ware hart is vaak zwak en onzeker, heeft behoefte aan liefde, aandacht, betekenis.
Het zoekt voortdurend.
Het wil groeien en sterk worden.'
Jan Lauwereyns


'Als het uit jezelf komt en je geen stimulans van buiten nodig hebt, ben je het doel in je leven op het spoor: dat stukje verhaal dat alleen jij kunt toevoegen aan het leven op deze mooie planeet. Dat is een verhaal dat iedereen graag wil horen, dus vertel het vooral verder.'
Citaat uit de dagkalender van 'Happinez' - 15/02/11


'Always...'
Lyrics of Dolly Parton, sung by Whitney Houston, de stem alleen al, close your eyes and listen...


'You know when you've found it, there's something I've learned, 'cause you feel it when they take it away.'
Damien Rice, lyrics from the song 'Amie', pure poetry...


'Liefde is het rijkst, het meest oprecht en blijft het langst bestaan als je je erop richt jezelf te zijn en alles te doen wat je kunt om het ook de ander mogelijk te maken zichzelf te zijn.'
Mira Kirshenbaum


'Alleen verandering verandert de dingen.'
Mira Kirshenbaum


'Als je laat zien wie je bent en liefde vindt, weet je dat iemand echt van je houdt, en dat is de enige manier om het gevoel te hebben dat iemand echt van je houdt.'
Mira Kirshenbaum, uit het boek 'Alles heeft een reden'. Mijn boekbespreking lezen?


'Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken uit liefde.
Uit Gods hand ontving ik mijn leven,
onder Gods hand leef ik mijn leven,
in Gods hand geef ik mijn leven terug.
Jullie, die mij zo liefgehad hebben,
let niet op het leven dat ik afgesloten heb,
maar op het leven dat ik begin.'
Augustinus


'Werk er dagelijks aan om je ideeën over je grootse missie in harmonie te brengen met je bezigheden.'
Wayne W. Dyer


'Er zijn vele dingen waarover we geen zeggenschap hebben en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor hoe we op situaties reageren.'
Sue Patton Thoele


'Sinds je er niet meer bent, ben je verhuisd uit mijn hart naar veel dieper.'
Naar Jo Govaerts


'Stilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilte.'
Herman de Coninck


'Het enige juiste moment is dus 'jouw' moment. Niet het mijne.'
Milo


'Ik wil voelen dat ik leef...'
Laat je hart openen door deze prachtige muziek, door deze prachtige film. Echt een must...


'The lily means: I dare you to love me.'
Over bloemen, naar het schijnt hebben ze zo allemaal hun betekenis... Wat is jouw lievelingsbloem?


'Make a wish.'
Naar aanleiding van het bekijken van de film 'De wet der resonantie' van Pierre Franckh


'Ondanks alle onrecht, ondanks alles wat ons wordt aangedaan, ondanks ons onvermogen om onze fouten en die van de wereld te veranderen, (...) - is de Liefde nog steeds sterker, en ze zal ons helpen te groeien. En pas dan zullen we in staat zijn engelen, sterren en wonderen te begrijpen.'
Paulo Coelho, citaat uit het boek 'De beschermengel'


'We maken steeds kapot wat ons het liefste is
Allemaal doen we dat, weet dat wel;
Sommigen doen het met een bittere blik
Anderen met een vleiend woord;
Lafaards doen het met een kus,
De moedigen met het zwaard.
Oscar Wilde


'Accept the good.'
Citaat uit de film 'Things we lost in the fire', een aangrijpende film over dood & rouwen, verslaving & Liefde...


'Won't you put your faith in me.
We both know that's what matters.
If you give me a chance I'll try.'
Profound song of Tracy Chapman 'At this point in my life'


'The more you know, the less you understand.'
Lao Tze
 

'De volmaakte mens gebruikt zijn geest als spiegel, verwelkomt niets, weigert niets en weerspiegelt alles.'
Tswang Tse


'Vergeven is alle hoop
op een beter verleden opgeven.'
Bron onbekend


'Het leven is voortdurend bezig
ons een spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden.
Wanneer we niet bereid zijn te zien
wat het leven ons probeert te laten zien,
zal het de intensiteit opvoeren totdat
we willen zien wat we moeten zien.
Op deze manier is het leven zelf
onze grootste bondgenoot.'
Adyashanti


'I just dropped a tear in the ocean. The day you will find it, is the day I will stop missing you...'
Anoniem, gevonden op het wereldwijdeweb


'Als je geen verzet biedt tegen het leven, ben je in een toestand van genade, welbehagen en lichtheid.'
Eckhart Tolle


'I've never felt this healthy before
I've never wanted something rational
I am aware now.'
Alanis Morissette, from the song 'Head over feet'


'Et toutes les peines, toutes, contre une seule de nos minutes.
Mais n'être plus rien, après tant, c'est pas juste...
Quand tu danses, y songes-tu?'
Jean-Jacques Goldman, mooie woorden, mooie stem...


'No matter what I say or do, the message isn't getting through,
and you're listening to the sound of my breaking heart.'
James Blunt


'Compassie is niet iets zachts.
Er is heel veel moed voor nodig.'
Thich Nhat Hanh


'Love is not a relationship.
Love is a state of being.'
Nin Sheng


'And I don't want to live forever
but as long as I do
I'd love to live for real.'
Sarah Bettens


'Liefhebben is niet wachten.
Het is luisteren.
Liefhebben is niet nemen.
Het is ontvangen.'
Onbekend, gebundeld door Pascale Senk


'Verkies boven de onuitwisbare inkt van de balpen het grafiet van het potlood. Het glijdt als het leven, tekent zonder onuitwisbaar te zijn, staat altijd open voor verbetering.'
Onbekend, gebundeld door Pascale Senk


'Say what you need to say...'
John Mayer - listen to his song, 'say' - from the movie 'The bucket list', worth seeing...


'Don't believe in miracles. Depend on them.'
Laurence J. Peter


'Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.'
The Dalai Lama on compassion...


'Alleen de zon, pal boven je, doet je schaduw verdwijnen.'
Rumi


'Live as if your were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.'
Gandhi


'Groeien is niet groter worden,
maar je bewust worden van je grootsheid.'
M. de Vries


'De vrede van de een kan niet de gevangenis zijn van de ander.'
Samuel Lewis


'God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference.'
Van op een kaartje dat al ruim 15 jaar aan mijn muren hangt. Nog steeds van toepassing...


'Als ik mag doorgaan: met meer zekerheid, eenvoudiger - stiller, warmer.'
Dag Hammarskjöld


'Liefhebben is de eenzaamheid van de ander observeren en verwonderd blijven over zijn mysterie.'
Taoïstische wijsheid


'Rouwen is genezen van een geestelijke wond. Na dat verwerkingsproces zul je niet helemaal dezelfde meer zijn, je zult een litteken hebben, een kras op je ziel, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, trekkend of niet.'
Alice Altink


'Though I may not know the answers
I can finally say I'm free
And if the questions led me here
Then I'm who I was born to be'
Susan Boyle - luister nu...


'Sinterklaas is dood. Hij zwemt in de hemel.'
Thimen Smets, 24/11/2010


'Iedereen heeft een uniek geschenk voor deze wereld en iedereen is uniek in de gehele geschiedenis van de schepping.'
Wayne W. Dyer


'Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
Today is a gift. That is why they call it the present.'
Eleanor Roosevelt


'If friends were flowers, I'd pick you.'
Uit mijn herinnering, geen idee van wie dit citaat is...


'Iemand die om je lacht, waarderend, liefhebbend, dat was het mooiste wat ik in mijn bezit had gehad, daar gaf ik mijn paard en mijn koninkrijk voor, dat was liefde.' 
Doeschka Meijsing


'When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.'
Sri Chinmoy Goose


'Rivieren weten het. Er is geen haast bij. Op een dag komen we er wel.'
The Tao van Poeh


‘Ik heb gemerkt dat ik, wanneer ik bereid ben mijn energie te vertrouwen en te volgen, altijd naar relaties wordt geleid met mensen van wie ik het meeste kan leren. Hoe sterker de aantrekkingskracht, des te sterker de spiegel. Dus leidt de energie mij altijd naar die situatie waarin ik het meest kan leren.’
Shakti Gawain


'Twee paar ogen heb je,
een paar kijkt van binnenuit,
een paar meet afstanden,
vergelijkt.'
Rumi


'Ik leg mijn hart in jouw handen, dus knijp ze niet dicht.
We gaan dwars door de nacht, naar het ochtendlicht.'
Stef Bos


'De ware aard der dingen wordt door onze woorden niet onthuld maar verhuld.'
Plato


'Wetenschap is vragen stellen met een open geest.'
Pim van Lommel


'Sceptici en gelovigen zijn gewoon hetzelfde. Op dit moment zijn wetenschappers en sceptici de leidende dogmatici. Vooruitgang is in onbelangrijke details toegestaan, maar fundamenteel nieuwe ontdekkingen worden weggestopt. Dit algemeen geaccepteerde dogmatisme is de dood van de filosofische vooruitgang. Het universum is zo veelomvattend.'
Alfred North Whitehead, wiskundige en filosoof (1861-1947)


'Hoe wij tegen de dood aankijken bepaalt hoe wij in het leven staan.'
Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal VN en Nobelprijswinnaar (1905-1961)


'Als je de algemeen geaccepteerde regel wilt onderuithalen dat alle kraaien zwart zijn is het voldoende dat je bewijst dat er ten minste één witte kraai bestaat.'
William James, psycholoog (1842-1910)


'De opdracht is niet zozeer om te zien wat niemand hiervoor ooit heeft waargenomen, maar na te denken over datgene wat men allemaal kan waarnemen, maar waar tot nu toe nog niet goed over is nagedacht.'
Erwin Schrödinger, kwantumfysicus en nobelprijswinnaar (1887-1961)


'Ik voor mij ben stelliger dan ooit van mening, dat het van tevoren verwerpen en niet willen onderzoeken van onbekende en vreemd schijnende dingen de grootste vijand van wetenschappelijke vooruitgang is.'
Frederik van Eeden, arts en auteur (1860-1932)


'Accepteer alstublieft niets van wat de spreker zegt en verwerp het evenmin, maar onderzoek het. De spreker heeft geen enkele waarde; laten we dat nog eens duidelijk vaststellen.'
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)


'In de wetenschap is het niet zozeer belangrijk nieuwe feiten te ontdekken als wel nieuwe manieren om hierover na te denken.'
Sir William Lawrence, fysicus en Nobelprijswinnaar (1890-1971)


‘Liefde woelt de verborgen compartimenten om waar we ons negatieve zelfbeeld hebben opgeborgen, maar verliefd worden betekent nu eenmaal dat je daarin doordringt. Dat is wat liefde van ons vraagt. Ware liefde is veel gevaarlijker dan veel mensen willen toegeven.’
Deepak Chopra


'We are all angels. It is what we do with our wings that separates us.’
Citaat uit de film 'Northfork'


'Are you going to be my mother or my father? I’m both. Consider the perfect soul. I search for no-one and no-one looks for me.Whatever I need I look within myself to find. I am complete. I am not king nor queen yet I’m both. A mother and a father.'
Citaat uit de film 'Northfork'


'Ik ben erachter gekomen dat leven een liefdesgeschiedenis is met het universum. Een ander beeld dat ik heb is dat het leven een liefdesgeschiedenis is tussen de man in mij en de vrouw in mij en tussen mijn vorm en mijn ziel.'
Shakti Gawain


'En natuurlijk, op het moment dat we verliefd worden zien we ook inderdaad heel scherp de schoonheid van de ziel van die persoon, maar wat we niet zien is dat dat een spiegel is van onze eigen ziel.'
Shakti Gawain


'Als je op heel diep niveau weet dat de persoon tot wie je je aangetrokken voelt een spiegel van je is, kun je nooit al te afhankelijk van hem of haar worden omdat je weet dat alles wat je in je partner ziet ook in jou zit! Je ziet in dat de reden voor je relatie met die ander is dat je over jezelf leert en dat je relatie met het universum er dieper door wordt. Dus met andere woorden, gezonde relaties zijn niet op behoefte gebaseerd maar op het diepe verlangen en de opwinding van de gezamelijke reis naar het heel worden.'
Shakti Gawain


'Bij jou klop ik met mijzelf. Er is geen blik die ik beter verdraag dan de jouwe en ze heeft mij gelukkig gemaakt.'
Connie Palmen


'The closer you get
The better I feel
The closer you are
The more I see'
Dido


‘Wij moeten ons bestaan aanvaarden voor zover het maar enigszins mogelijk is; alles, ook het onmogelijke, moet daarin mogelijk zijn. In feite is de enige moed die van ons wordt verlangd: het moedig zijn tegenover het vreemdste, wonderlijkste en ondoorgrondelijkste dat ons kan overkomen. Dat de mensen in die zin lafhartig waren, heeft het leven oneindig veel schade berokkend; de ‘verschijningen’ genoemde ervaringen, de hele zogeheten ‘geesteswereld’, de dood, al die met ons zo nauw verbonden dingen, zijn door de dagelijkse afweer zozeer uit het leven verdrongen dat de zintuigen waarmee we zouden kunnen waarnemen zijn verkwijnd. Om van God maar helemaal niet te spreken. Maar de angst voor het ondoorgrondelijke heeft niet alleen het bestaan van de enkeling armer gemaakt, ook de intermenselijke betrekkingen zijn erdoor ingeperkt en als het ware uit de rivierbedding van oneindige mogelijkheden gelicht om te worden gedeponeerd op een braakliggende oever, waar niets gebeurt. Want het is niet alleen door luiheid dat de menselijke verhoudingen zich van geval tot geval zo onnoemelijk eentonig en onvernieuwd herhalen, het is de angst voor een of andere nieuwe, onzekere ervaring waartegen men zich niet opgewassen waant. Maar alleen wie op alles is voorbereid, wie niets uitsluit, ook het meest raadselachtige niet, zal zijn betrekking tot een ander als iets levends leven en zal zelfs zijn eigen bestaan uitputten. Want als wij ons dit bestaan van de enkeling voorstellen als een vrij grote of vrij kleine kamer, dan blijkt dat de meesten enkel een hoek van hun kleine kamer leren kennen, een plaats aan het raam, een strook waarover ze heen en weer lopen. Dan hebben zij een bepaalde zekerheid. En toch is de gevaarvolle onzekerheid zoveel menselijker…’
Rainer Maria Rilke


'AIDS is not a disease. It is a symptom of many things going wrong and it challenges the way we support one another.'
Gideon Byamugisha, HIV-positive, Uganda


'The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.'
Albert Einstein
 

template by JStemplates.com